• e-gruppe
 • Techno-Fotze
 • eat-slow
 • kunstraumrichardsorge
 • DiscoOone
 • riot
 • FrauJule
 • danielmazur
 • nera
 • totento
 • MadameEla
 • nicviac
 • schwarzrotes
 • extremschnitzel
 • somso31
 • A2
 • daklebtwas
 • Ragnaroek
 • anyaorel
 • ginseng
 • jimungimm
 • everylivingcreaturediesalone
 • Distantshores
 • tomashevska
 • fliege-in-der
 • redblog
 • kkthxbye
 • pomsa
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

5800 76d9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatoksyczny toksyczny
2669 80d9 500

chanvasquez:

Woah, awesome edit!

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien vialockes lockes
9152 0f72
Und James Hetfield so
Reposted fromsommteck sommteck vialockes lockes
5286 331e 500

dragon-in-a-fez:

I love the use of the word “arrives” like it was expected yet also somewhat feared

5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock vialockes lockes
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viainnocencja innocencja
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vialinemadd linemadd
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialockes lockes
6012 8d91 500
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender vialockes lockes

May 22 2017

23 cent/km
Reposted fromfightling fightling viasofias sofias
5717 0417
Reposted fromNajada Najada vianyaako nyaako
4261 0061 500
Reposted from2708 2708 viacharminggirl charminggirl
6464 041e 500
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viacharminggirl charminggirl
...no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaszydera szydera
1510 9f45
Reposted fromEkran Ekran viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl